top of page
Çatı bahçesi

Çevre Politikamız

AND MET METAL AŞ olarak, çevresel etkilerimizi azaltmak, kaynakları etkin kullanmak ve sürdürülebilir bir gelecek için çözümler üretmek için çevre politikamızı belirledik. Yan ürünlerin geri dönüşümünü teşvik ediyor, hava, kara ve su kaynaklarını güvenilir bir şekilde kullanmayı hedefliyoruz. Şeffaflık ve paydaş katılımıyla çalışarak, çevresel performansımızı iyileştirme planlarımızı paydaşlarımızla paylaşacağız. Sürekli iyileştirme ve yatırımlarla çevresel sorumluluklarımızı yerine getireceğiz.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

AND MET METAL A.Ş Çevre Politikası

AND MET METAL A.Ş olarak, çevresel performansımızı geliştirmek için taahhütte bulunuyoruz. Çelik üretimi ve madencilik faaliyetlerimizin çevresel etkilerini en aza indirgemek ve sürdürülebilir bir gelecek için çözümler üretmek amacıyla çevre politikamızı aşağıdaki şekilde belirliyoruz:

  • Kaynakları Etkin Kullanma ve Geri Dönüşüm Döngüsel ekonomiye katkıda bulunmak için kaynakları etkin bir şekilde kullanmayı ve yüksek geri dönüşüm oranlarına ulaşmayı hedefliyoruz. Üretim süreçlerimizde oluşan yan ürünleri ve hurdayı maksimum düzeyde değerlendirerek atık miktarını azaltmayı ve yeniden kullanımı teşvik etmeyi taahhüt ediyoruz.

  • Hava, Kara ve Su Kullanımında Güvenilirlik Hava, kara ve su kaynaklarını sorumlu bir şekilde kullanmak ve korumak için gerekli önlemleri almayı amaçlıyoruz. Emisyonlarımızı kontrol altında tutarak hava kalitesini iyileştirmeyi, su kaynaklarını etkili bir şekilde yönetmeyi ve kara alanlarının sürdürülebilirliğini sağlamayı hedefliyoruz. Etkin arıtma sistemleri ve teknolojileri kullanarak atık suyun kalitesini koruyacak ve çevreye olan etkimizi azaltacağız.

  • Şeffaflık ve Paydaş Katılımı Şeffaf iletişim ve paydaş katılımını esas alarak, çevresel performansımızı paydaşlarımızla açık bir şekilde paylaşmayı taahhüt ediyoruz. Çevresel iyileştirme planlarımızı paydaşlarımızın ve toplumun beklentilerine uygun şekilde oluşturacak ve düzenli olarak güncelleyeceğiz. Açık ve yapıcı bir diyalogla, paydaşlarımızın ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlayacak ve işbirliği içinde çözümler üreteceğiz.

  • Sürekli İyileştirme ve Yatırım Çevresel performansımızı sürekli olarak gözden geçirecek ve iyileştirmeler yapmak için gerekli yatırımları gerçekleştireceğiz. Yönetim sistemlerimizi ISO 14001 standartlarına uygun olarak yönetecek ve çevresel etkilerimizi izleyecek, yönetecek ve sürekli olarak iyileştireceğiz. Ayrıca, çevresel faydaları olan faaliyetlere yatırım yaparak, çevre performansımızı artırmak için dünya genelinde önemli yatırımlar yapacağız.

AND MET METAL A.Ş olarak, çevresel sorumluluklarımızın bilincindeyiz ve sürdürülebilir bir gelecek için taahhütte bulunuyoruz. Çalışanlarımız, paydaşlarımız ve toplumumuzla işbirliği içinde hareket ederek çevresel performansımızı sürekli olarak iyileştireceğiz.

bottom of page